Kwaliteit en het kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is het voor aanbieders in de geneeskundige GGZ een verplichting om een kwaliteitsstatuut te hebben, dat is goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland en is opgenomen in het Register. De Inspectie van de Gezondheidszorg betrekt vanaf 1 januari 2017 het kwaliteitsstatuut bij haar toezicht.

Het kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe een zorgaanbieder de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het hele proces van verwijzing, aanmelding, intake, diagnostiek, behandeling, afsluiting en nazorg van de individuele cliënt wordt beschreven.

Via de drie onderstaande links kunt u het kwaliteitsstatuut inzien voor elk van de psychologen die werkzaam zijn bij Psychologenpraktijk De eerste lijn.