Intake

In de intakefase willen we een duidelijk beeld krijgen van uw klachten om zodoende een diagnose te kunnen stellen. Aan de hand van een aantal criteria maken we een inschatting welke behandeling voor u passend is (zorgvraagzwaarteproduct) en maken we daar afspraken over (behandelplan).
Afhankelijk van uw hulpvraag gaan we in op de aard van de klachten, de omstandigheden of personen die hierbij een rol spelen, de wijze waarop u hiermee omgaat en ervaringen uit uw verleden. Aanvullend op de gesprekken kan gebruik worden gemaakt van psychologische vragenlijsten.
Het kan ook zijn dat we in overleg met u besluiten dat het beter is om u door te verwijzen. We hebben daartoe een goed contact met andere hulpverleners en instanties binnen de geestelijke gezondheidszorg.