Behandeling

 Als GZ-psycholoog werken we klachtgericht. In grote lijnen is iedere behandeling gericht op het leren begrijpen van uw klachten en deze vervolgens te verhelpen of zo goed mogelijk te leren hanteren.
De psychologie kent verschillende vormen van therapie. Het combineren van therapievormen levert veelal de beste resultaten op, omdat dan vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen kan worden gezocht. We kunnen, afhankelijk van uw klachten, werken vanuit de gedragstherapie, cognitieve therapie, directieve- en/of non-directieve therapie en m.b.v. EMDR.
We bieden individuele behandelingen en partner-relatie-therapie.