Tarieven en vergoedingen

Tarieven niet verzekerde zorg

Het tarief voor individuele gesprekken bedraagt €90,00 per zitting van 50 minuten. Als een dubbel consult gewenst is, bijv. bij partnerrelatiegesprekken of bij traumabehandeling, dan wordt €180,00 in rekening gebracht.

Vergoedingen verzekerde zorg

Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen, moeten uw klachten voldoen aan voorwaarden, gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en uw zorgverzekeraar. Als uw klachtenpatroon valt binnen het classificatiesysteem van de DSM-5, kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op vergoeding. In de DSM-5 worden symptomen/klachten beschreven, geordend en benoemd als "stoornis". Een verwijzing van uw huisarts naar de Generalistische Basis GGZ  is nodig. In deze verwijzing dient het vermoeden van een DSM-5 classificatie te worden vermeld.

Uw zorgverzekeraar vergoedt niet per gesprek maar per behandeling, een zogenaamd zorgvraagzwaarteproduct. Voor elk zorgvraagzwaarteproduct (uw gehele behandeling inclusief intake, telefonische contacten, e-mail, administratie, verslaglegging e.d.) geldt een ander maximum tarief, vastgesteld door de NZa. Als tijdens de intakefase blijkt dat uw behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt dan kan in de meeste gevallen de prestatie Onvolledig behandeltraject worden gedeclareerd. 

 Zorgvraagzwaarteproduct
 Maximale duur
Maximum NZa-tarief

 Kort

 294 minuten

 €    487,26

 Middel

 495 minuten

 €    830,23

 Intensief

 750 minuten

 € 1301,85

 Chronisch

 753 minuten

 € 1201,50

 Onvolledig behandeltraject

 120 minuten

 €    198,88

Houdt u er rekening mee dat Generalistische Basis GGZ op uw eigen risico drukt. Het eigen risico houdt in dat u elk jaar een door de overheid te bepalen maximaal bedrag per persoon zelf moet betalen voor de zorg die in het basispakket zit. In 2018 is het eigen risico €385,00 per persoon.

Declareren bij uw zorgverzekeraar

In 2018 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Na afloop van uw behandeling dienen wij de declaratie rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. De verzekeraar betaalt ons en zal vervolgens het nog openstaande eigen risico bij u in rekening brengen.