Als u ergens mee zit ... en er zelf niet goed uitkomt:

Een GZ-psycholoog kan helpen!
 


Als groepspraktijk van drie ervaren psychologen verlenen we hulp aan volwassenen met licht tot matig ernstige problematiek. Deze zorg valt binnen de Generalistische Basis GGZ en is relatief kortdurend en klachtgericht van aard.

In de praktijk zijn geregistreerde gezondheidszorgpsychologen en gekwalificeerde eerstelijnspsychologen werkzaam. We hechten aan professionaliteit en een persoonlijke benadering, waarbij u als cliënt voor ons centraal staat.

Waarom naar een GZ-psycholoog?

Iedereen heeft het wel eens moeilijk met zichzelf of in de omgang met anderen. Meestal lossen we problemen zelf op of praten we erover met anderen, zoals partner, familieleden of vrienden. Soms lukt dat niet of is dat onvoldoende. Deskundige hulp van een GZ-psycholoog kan dan uitkomst bieden. Denk niet dat alles eerst erger moet worden voordat u hulp gaat zoeken. Juist wanneer u er vroeg bij bent, kunt u snel en effectief geholpen worden. 

Ons team

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

 • Depressie, somberheid.
 • Angstklachten, zoals paniek, fobieën, faalangst en angst voor ziekte.
 • Lichamelijke klachten, zonder een duidelijke lichamelijke oorzaak, zoals vermoeidheid, pijn en hyperventilatie.
 • Werk- en studieproblemen, werkloosheid.
 • Overspannenheid, burnout.
 • Moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten.
 • Moeite met opkomen voor uzelf.
 • Onzekerheid.
 • Eetproblematiek.
 • Problemen met het verwerken van een ingrijpende of traumatische gebeurtenis, zoals verlies van een dierbare en seksueel misbruik.
 • Relatieproblemen.
 • Aanpassingsproblemen door een veranderende situatie zoals zelfstandig gaan wonen, echtscheiding en ouder worden.