Wilka Bramer

Wilka Bramer (1957) heeft brede werkervaring in de jeugdhulpverlening en werkt sinds 1995 als zelfstandig gevestigd psycholoog in de eerstelijnszorg. Samen met Hans Heres startte ze Psychologenpraktijk "De eerste lijn".

Mensen met identiteitsproblemen, depressieve klachten, assertiviteitsproblemen, klachten van overspanning, traumaproblematiek, eetproblemen, maar ook mensen die moeite hebben om een nieuwe fase van hun leven in te gaan (zoals na echtscheiding of jongeren, die gaan studeren en uit huis gaan) kunnen goed bij haar terecht. Ze werkt met technieken uit de cognitieve gedragstherapie, maar ook non-directief en m.b.v. EMDR.

Ze is elke week op maandag en dinsdagmiddag op de praktijk aanwezig. Op woensdagochtend werkt ze in Gezondheidscentrum Camminghaburen.

Hans Heres

Hans Heres (1969) studeerde in 1994 af aan de Rijksuniversiteit Groningen met als studierichtingen Klinische psychologie en Arbeids & Organisatiepsychologie. Hij werkte als behandelend psycholoog bij Studentenpsychologen in Groningen, de Koninklijke Luchtmacht in Utrecht en sinds 1996 in Leeuwarden als eerstelijnspsycholoog.

Bijzondere interesse heeft hij voor arbeidsgerelateerde problematiek, somatoforme klachten, angstklachten en het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden tussen verschillende disciplines in de zorg. Naast zijn werk als psycholoog leidde hij vanaf 1999 verschillende projecten gericht op samenwerking in de zorg en was hij voorzitter van de regionale beroepsvereniging voor eerstelijnspsychologen. 

Hij is van maandag tot en met donderdag op de praktijk aanwezig. Op woensdagochtend werkt hij in Gezondheidscentrum De Zwaaij.

Doetie Osinga

Doetie Osinga (1955) is sinds 1996 werkzaam als eerstelijnspsycholoog. Eerder werkte ze in de jeugdhulpverlening en de commerciële sector. Een aantal kernwoorden in haar manier van hulpverlenen zijn : persoonlijk, actief, samen.

Haar aanpak is gevarieerd en afgestemd op wat nodig is. Ze maakt gebruik van verschillende methodieken, waaronder cognitief gedragstherapeutische technieken.

Haar specifieke aandachtsgebieden zijn : rouw- en traumaproblematiek, eetproblemen, identiteitsproblemen en partner-relatie-therapie. 

Ze is op dinsdag, woensdag en vrijdag op de praktijk aanwezig. Op woensdagochtend werkt zij in Gezondheidscentrum De Zwaaij.