Hoe werken wij?

Aanmelding

Van maandag tot en met donderdag kunt u zich tijdens ons telefonisch spreekuur van 12.00 tot 13.00 uur aanmelden. Dit kunt u doen op eigen initiatief of na verwijzing door uw huisarts. In dit telefoongesprek willen we een eerste indruk krijgen van uw klachten en de omstandigheden die hierbij een rol spelen. Dit doen we om een inschatting te kunnen maken wie van ons team het beste de gesprekken met u kan voeren.

Intake

In de intakefase willen we een duidelijk beeld krijgen van uw klachten om zodoende een diagnose te kunnen stellen. Aan de hand van een aantal criteria maken we een inschatting welke behandeling voor u passend is (zorgvraagzwaarteproduct) en maken we daar afspraken over (behandelplan).

Afhankelijk van uw hulpvraag gaan we in op de aard van de klachten, de omstandigheden of personen die hierbij een rol spelen, de wijze waarop u hiermee omgaat en ervaringen uit uw verleden. Aanvullend op de gesprekken kan gebruik worden gemaakt van psychologische vragenlijsten.

Het kan ook zijn dat we in overleg met u besluiten dat het beter is om u door te verwijzen. We hebben daartoe een goed contact met andere hulpverleners en instanties binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

Behandeling

In grote lijnen is iedere behandeling gericht op het leren begrijpen van uw klachten en deze vervolgens te verhelpen of zo goed mogelijk te leren hanteren.

De psychologie kent verschillende vormen van therapie. Het combineren van therapievormen levert veelal de beste resultaten op, omdat dan vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen kan worden gezocht. Tijdens het intaketraject hebben we geïnventariseerd en vastgelegd wat voor u het beste past.

We kunnen, afhankelijk van uw klachten, werken vanuit de gedragstherapie, cognitieve therapie, directieve- en/of non-directieve therapie en m.b.v. EMDR. 

We bieden individuele behandelingen en partner-relatie-therapie. 

Spreekkamer