Tarieven en vergoedingen

Tarieven niet verzekerde zorg

Het tarief voor individuele gesprekken bedraagt €90,00 per zitting van 50 minuten. Als een dubbel consult gewenst is, bijv. bij partnerrelatiegesprekken of bij traumabehandeling, dan wordt €180,00 in rekening gebracht.

Vergoedingen verzekerde zorg

Om voor vergoeding van uw behandeling in aanmerking te komen, moeten uw klachten voldoen aan voorwaarden, gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en uw zorgverzekeraar. Als uw klachtenpatroon valt binnen het classificatiesysteem van de DSM-5, kunt u in de meeste gevallen aanspraak maken op vergoeding. In de DSM-5 worden symptomen/klachten beschreven, geordend en benoemd als "stoornis". Een verwijzing van uw huisarts naar de Generalistische Basis GGZ  is nodig. In deze verwijzing dient het vermoeden van een DSM-5 classificatie te worden vermeld.

Uw zorgverzekeraar vergoedt niet per gesprek maar per behandeling, een zogenaamd zorgvraagzwaarteproduct. Voor elk zorgvraagzwaarteproduct (uw gehele behandeling inclusief intake, telefonische contacten, e-mail, administratie, verslaglegging e.d.) geldt een ander maximum tarief, vastgesteld door de NZa. Als tijdens de intakefase blijkt dat uw behandeling niet voor vergoeding in aanmerking komt dan kan in de meeste gevallen de prestatie Onvolledig behandeltraject worden gedeclareerd.

NZa-tarieven voor de Generalistische Basis GGZ in 2019 

Zorgvraagzwaarteproduct Maximale duur Maximum NZa-tarief 
Kort 294 minuten € 507,62
Middel 495 minuten € 864,92
Intensief 750 minuten € 1356,25
Chronisch 753 minuten € 1251,70
Onvolledig behandeltraject 120 minuten € 207,19

Houdt u er rekening mee dat Generalistische Basis GGZ op uw eigen risico drukt. Het eigen risico houdt in dat u elk jaar een door de overheid te bepalen maximaal bedrag per persoon zelf moet betalen voor de zorg die in het basispakket zit. In 2019 is het eigen risico €385,00 per persoon.

Declareren bij uw zorgverzekeraar

De psychologen binnen onze praktijk hebben voor het jaar 2019 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Na afloop van uw behandeling dienen wij de declaratie rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. De verzekeraar betaalt ons en zal vervolgens het nog openstaande eigen risico bij u in rekening brengen.

Voor het jaar 2020 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten behalve met de verzekeraars die vallen onder de CZ-groep en  VGZ. De eisen die deze verzekeraars stellen aan behandeltijd en behandelinhoud vinden wij te beperkend om een goede kwaliteit te kunnen bieden.  

Als u verzekerd bent bij deze verzekeraars worden zorgtrajecten die starten vanaf 2020 daarom niet (geheel) vergoed. Laat u bij deze zorgverzekeraars goed informeren over de hoogte en voorwaarden van vergoeding.